terapia psychologiczna

Co to terapia psychologiczna ?

Terapia psychologiczna to w pełni specjalistyczny zespół różnego rodzaju metod, mających na celu skuteczne leczenie zaburzeń o podłożu psychicznym. Opierają się one głównie na niezwykle bliskim i co najważniejsze bezpośrednim kontakcie pomiędzy psychologiem, a jego pacjentem. Obecnie specjaliści mają do dyspozycji ogromną ilość technik, a także form psychologicznych. Co ciekawe, znaczna ich część oparta jest w zupełności na zupełnie odmiennym względem siebie pojmowaniu etyki zawodowej, psychologii samej w sobie, czy różnorakich metod pomocy. 

Terapia psychologiczna a psychoterapia

Tak naprawdę podstawową różnicą pomiędzy psychoterapią, a terapią psychologiczną jest fakt, iż w przypadku pierwszej mamy do czynienia z psychoterapeutą, natomiast w przypadku drugiej leczenia podejmują się wyłącznie psycholodzy. Terapeuci pracują ze swoimi podopiecznymi przeważnie w sposób długofalowy, pomagając im lepiej zrozumieć siebie i swoje własne potrzeby, oraz doprowadzić ich do pełnego zwalczenia mechanizmów negatywnie wpływających na ich życie codzienne i relacje międzyludzkie. Psycholog natomiast może jedynie wesprzeć chorego w jego kryzysie, czy udzielić mu wyłącznie doraźnej pomocy w trudnych chwilach. Terapia psychologiczna a psychterapia różnią się głównie sposobem prowadzenia.

Terapia psychologiczna dla młodzieży

Niestety osoby małoletnie kompletnie inaczej niż dorośli widzą i co ważniejsze rozumieją otaczającą je rzeczywistość. W związku z tym zupełnie odmiennie eksponują swoje problemy, czy życiowe dramaty. Wobec tego z roku na rok stale rośnie ilość młodzieży pilnie wymagającej pomocy psychologicznej, tudzież psychiatrycznej. Warto w tym miejscu podkreślić ogromną rolę psychologów dziecięcych, którzy mogą mieć kluczową rolę w walce z różnego rodzaju zaburzeniami u naszych pociech.

psychologiczna pomoc

Specjaliści ci zawodowo zajmują się dbaniem o zdrowie psychiczne dzieci, a także nastolatków do 18. roku życia. Dzięki temu wręcz idealnie rozumieją oni typowe dziecięce zachowania, a wizyta u dobrego psychologa dziecięcego może stanowić początek pozytywnych zmian w życiu całej rodziny. Po pomoc specjalisty zdecydowanie warto udać się w sytuacji, gdy doszło do nagłej negatywnej zmiany zachowania małoletniego, istnieją przesłania, że nie rozwija się on w pełni prawidłowo, ma znaczne problemy z komunikowaniem się, dziecko staje się coraz bardziej lękliwe, wycofane, nerwowe, lub nadpobudliwe, przestaje zupełnie radzić sobie ze swoimi problemami i od dłuższego czasu skarży się na uciążliwe bóle brzucha, oraz głowy. Nie warto pod żadnym pozorem zwlekać z terapią psychologiczną dla młodzieży, bowiem nieleczone zaburzenia u dzieci i młodzieży mogą mieć swoje naprawdę fatalne skutki w przyszłości.

Dowiedz się więcej o  Zaburzenia – zespół leku uogólnionego

Psychologiczna terapia uzależnienia od alkoholu

Słowem wstępu alkoholizm, czyli inaczej mówiąc trwałe uzależnienie od alkoholu to niezwykle niebezpieczne zaburzenie powstające wskutek wieloletniego, przede wszystkim nadmiernego picia wyrobów alkoholowych. Co ważne, na jego rozwój mogą mieć wpływ zarówno czynniki o charakterze typowo biologicznym, jak i psychologiczne, czy społeczne. Na samym początku niezwykle trudno jest się osobie uzależnionej zmotywować do podjęcia leczenia. Większość chorych tak naprawdę zupełnie nie widzi problemu w tym co robi, bowiem psychologiczne mechanizmy wynikające z uzależnienia zupełnie uniemożliwiają im realną, a także krytyczną ocenę zaistniałej nieprawidłowości. Samo leczenie uzależnienia od alkoholu podzielone jest na kilka odrębnych etapów. Pierwszym z nich jest etap diagnostyczny polegający na wstępnych konsultacjach z psychiatrą i specjalistą zajmującym się szeroko zakrojonym leczeniem różnego rodzaju uzależnień. Drugi polega na wprowadzeniu finalnej wersji terapii. Psychologiczna terapia uzależenienia od alkoholu to ciężka praca dla obydwu stron.

Terapia psychologiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie

W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie istotne jest włączenie w proces terapeutyczny członków rodziny, lub bliskiego otoczenia podopiecznego. Składa się z kilku elementów do których zaliczamy trening poznawczy, ćwiczenie zdolności o charakterze psychospołecznym, oraz stałe usprawnianie funkcji motorycznych. Terapia psychologiczna osób niepełnosprawnych intelektualnie pozwala im się rozwinąć.