terapia pedagogiczna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Na każdym etapie życia dziecka mogą pojawiać się problemy edukacyjne, wychowawcze, emocjonalne, a także liczne dysfunkcje, które można i trzeba korygować jak najwcześniej. W tych wszystkich problemach rodzicom i nauczycielom pomaga diagnoza oraz terapia pedagogiczna. Diagnoza jest ustaleniem problemu i podstawą do dalszych działań pedagogicznych. Terapia, prowadzona przez specjalistę, pozwala na wyeliminowanie problemów rozwojowych, a także wsparcie dziecka we wszystkich obszarach edukacyjnych i wychowawczych.

Terapia pedagogiczna kwalifikacje

Aby prowadzić diagnozę i terapię pedagogiczną w charakterze nauczyciela terapeuty, konieczne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, regulowanych przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Nauczycielem terapeutą pedagogicznym może być osoba, która ma wykształcenie wyższe w dziedzinie terapii pedagogicznej, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, poparte dokumentami ukończenia studiów, szkoleń oraz kursów niezbędnych do podjęcia pracy pedagogicznej. Właściwe kwalifikacje można również uzyskać poprzez studia podyplomowe w wybranym obszarze. Prowadzenie diagnozy i terapii pedagogicznej wymaga gruntownego przygotowania teoretycznego i praktycznego, ale nie tylko. Istotne są również cechy charakteru i osobowości – wnikliwa obserwacja rzeczywistości, komunikatywność, umiejętność wyciągania wniosków, a także pracy, która w wielu przypadkach bywa stresująca. Osoby, które chcą podjąć studia w zakresie terapii pedagogicznej, powinny więc rozważyć, czy jest to zawód dla nich. Kwalifikacje z terapii pedagogicznej można zdobyć również na studiach podyplomowych.

Terapia pedagogiczna ćwiczenia

Najważniejszym celem terapii pedagogicznej jest wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i młodzieży, łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, odpowiednie motywowanie, a także niwelowanie niewłaściwych zachowań. Terapia odbywa się różne formy ćwiczeń, które zawsze są indywidualnie dobierane do potrzeb i problemów konkretnego dziecka. Ćwiczenia mogą odbywać się przy wykorzystaniu kart pracy, scenek i odgrywania ról, a także wielu innych, dostępnych metod. Celem ćwiczeń jest usprawnianie koordynacji wzrokowo-słuchowej, motoryki części ciała lub całego ciała, koncentracji, umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Bardzo dobre rezultaty przynosi również arteterapia, czyli terapia przez sztukę. Ćwiczenia z terapii pedagogicznej są to więc również zajęcia rysunku czy modelarstwa.

Dowiedz się więcej o  Narcyzm ukryty i cechy tego zaburzenia

Terapia pedagogiczna w przedszkolu

Z terapii pedagogicznej mogą skorzystać nie tylko dzieci w wieku szkolnym, ale również młodsze – na etapie edukacji przedszkolnej. Wiele zaburzeń rozwojowych, dysfunkcji i problemów wychowawczych można już bowiem zdiagnozować w pierwszych latach życia dziecka. Wnikliwy nauczyciel terapeuta szybko może wychwycić zachowania, reakcje i problemy, które mogą kwalifikować się do terapii pedagogicznej. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza i będą włączone działania terapeutyczne, tym lepiej dla dziecka. Zaniechanie terapii lub rozpoczęcie jej dopiero na etapie nauki w szkole może spowodować dodatkowe trudności u dziecka, a jednocześnie sprawić, że podjęte w późniejszym czasie działania terapeutyczne będą mniej skuteczne.

terapia poznaj ją

Terapia pedagogiczna w przedszkolu zawsze prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli terapeutów, którzy na podstawie obserwacji i badań są w stanie postawić właściwą diagnozę, a następnie wprowadzić odpowiednie działania korygujące i kompensacyjne. Zajęcia pedagogiczne dla przedszkolaków odbywają się w niewielkich, kilkuosobowych grupach. Terapia realizowana jest poprzez zabawę. Maluchy niejako przy okazji mają możliwość usprawniania funkcji poznawczych, psychoruchowych, a także uczenia się prawidłowych zachowań społecznych.

Terapia pedagogiczna karty pracy

Nauczyciel prowadzący terapię pedagogiczną ma do dyspozycji wiele metod i narzędzi, które ułatwią jego codzienną pracę. Jednym z nich są karty pracy, które można wykorzystać podczas pracy z dziećmi z różnymi problemami i dysfunkcjami. Terapia pedagogiczna karty pracy wykorzystuje do wspomagania rozwoju dzieci w różnym wieku. Są one tematycznie dostosowane do konkretnych potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. Są więc karty pracy pomagające w poszerzaniu słownictwa, opisywaniu rzeczywistości, nazywaniu emocji. Są też bardziej szczegółowe materiały dla dzieci, które mają konkretny problem edukacyjny – nie rozróżniają kształtów, gubią się w cyferkach, nie radzą sobie z nauką pisania i czytania.  

Terapia pedagogiczna scenariusze zajęć

Każdy nauczyciel terapeuta pedagogiczny na etapie swojego przygotowania zawodowego musi przygotowywać scenariusze zajęć, jakie będzie prowadził z dziećmi i młodzieżą. W późniejszej pracy nie musi jednak robić tego samodzielnie. Wśród materiałów dydaktycznych dla pedagogów można bowiem znaleźć gotowe scenariusze, przygotowane przez najlepszych specjalistów, które można wykorzystać w codziennej pracy. Prowadząc terapię w oparciu o scenariusze zajęć niekoniecznie trzeba ściśle trzymać się szablonu, mogą bowiem pojawiać się nieprzewidziane sytuacje lub dzieci w danej grupie mogą mieć szczególne potrzeby. Może więc zdarzyć się, że coś, na co w scenariuszu przeznaczono niewiele czasu, w rzeczywistości potrawa dużo dłużej. Dobre scenariusze zajęć z terapii pedagogicznej znaleźć można również w internecie.

Dowiedz się więcej o  Terapia rodzinna i psychoterapia dla par